Posts Tagged diskriminantti

Yo-koe K10, tehtävä 3

a) Kolmion sivujen pituudet ovat 2,4 ja 5. Laske kolmion suurin kulma asteen kymmenesosan tarkkuudella.

b) Määritä toisen asteen yhtälön x^2+px+q=0 kertoimet p ja q, kun yhtälön juuret ovat -2-sqrt(6) ja -2+sqrt(6)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe S05, tehtävä 4, epäyhtälö

Millä a:n arvoilla funktio f(x)=-x^2+a*x+a-3 saa vain negatiivisia arvoja?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,