Posts Tagged energia

Galenos, tehtävä 1, s.456

a) Henkilö kulutti kävelytestissä happea minuutissa 24.5ml/kg muunnettuna normaaliolosuhteisiin (NTP). Kuinka paljon hän käytti energiaa testin aikana (16.5min), jos energia tuli yksinomaan glukoosin C6H12O6 (180.2 g/mol) palamisesta? Ideaalikaasun moolitilavuus on Vm=22.4 l/mol(NTP)

b) Kuinka kauan henkilön olisi käveltävä polttaakseen 125g rasvaa, jos energian tarve olisi 0.450kJ/kg min ja energia tulisi yksinomaan rasvan polttamisesta?

c) Tutki laskemalla, miten palamiseen tarvittavan hapen määrän käy, kun tutettu energia (kJ/kg min) pysyy samana tyypillinen rasva on glyseryylitristearaatti C57H110O6(M=891.5 g/mol)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-30b(Yo koe S98,10)

b)Erään keraamisen suprajohteen koostumusta tutkittiin laboratoriossa 241Am-herätteisellä menetelmällä, jolloin saatiin kuvan röntgenfloresenssispektri. Päätetele oheisen taulukon avulla, mitä alkuaineita kyseinen suprajohde sisältää.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Liike-energia/kineettinen energia

Liike-energian kaava tunnilta oli: Ek=1/2*m*v^2

Olen miettinyt miksi.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,