Posts Tagged energiataso

FY8, Fysiikka (Tammi) T2-40

Kaasupurkausputken lähettämää säteilyä on tutkittu hilaspektrometrilla. Oheisissa kuviossa esitetään säteilyn intensiteetti aallonpituuden funktiona ja osa elohopea-atomin energiatasokaaviosta. Tutki, mitkä spektriviivoista A..E voivat olla peräisin Hg-atomin energiatilan muutoksista. Merkitse Hg-viivoja vastaavat siirtymät kaavioon.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T2-39, Yo koe S1991,9

Natriumatomilla on täysien pääkuorien ulkopuolella yksi elektroni. Näin ollen sitä voidaan tarkastella yksielektronisena vedyn kaltaisena atomina. Kuvassa on esitetty yksinkertaistettu osa natriumin energiatasokaaviota.

a) Natriumhöyryn atomeja pommitetaan purkaus putkessa elektroneilla. Kuinka suuri täytyy elektronin energian vähintään olla, jotta se pystyisi ionisoimaan perustilassa olevan natriumatomin?

b) Mitä energioita voi esiintyä putkesta tulevassa säteilyssä, jos pommitavien elektronien maksimienergia on 3.3eV?

c) Natriumille tunnusomaisen keltaisen valon aallonpituus on 589nm. Minkä siirtymän tuloksena tämä säteily syntyy? Piirrä kuvio, josta ilmenevät kohdissa a,b ja c tarkastellut siirtymät.

E/eV
5– -1.39
4– -1.53
3– -1.95
2– -3.04
1-perustila- -5.14

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,