Posts Tagged geogebra

Yo-koe S08, tehtävä 5

Kahdella kolmiolla on sama pinta-ala. Toisen kolmion sivujen pituudet ovat 5, 5 ja 4. Toisessa kolmiossa on kaksi sivua, joiden pituus on 5. Miten pitkä on kolmas sivu, kun kolmiot eivät ole yhteneviä?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe K09, tehtävä 7, derivaatta

Paraabelin y=x^2 pisteseen (x0,y0), x0∈]0,1], piiretty tangentti, x-akseli ja suora x=1muodostavat kolmion. Millä arvolla x0 tämä kolmio on pinta-alaltaan suurin?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Erotusosamäärä

Eräässä tehtävässä tuli vastaan erotusosamäärä. Johtuen kielisyyttä  termi minua kauhistui. Kuitenkin ei siinä ole mitään kauhistuva, yritän laittaa oma havainto:

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

MAA6, Tödennäköisyys, normaalijakauma

Mittaustulosten keskiarvo on 27,4g ja keskihajonta 1,8g. Tulokset noudattavat normaalijakaumaa. Millä keskiarvon suhteen symmetrisellä välillä on 38 % mittaustuloksista

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe S07, tehtävä 3, vektorit

Kolmiossa ABC on AB=2.2i+7.3j ja AC=5.9i-2.1j. a)Määritä kolmanteen sivuun liittyvä vektori BC. b) Osoita, että BC on kolmion pisin sivu. c) Määritä kulman BAC suuruus pistetulon (skalaaritulon) avulla 0.1 asteen tarkkuudella.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe K08, tehtävä 6, vektorit

Määritä parametri t siten, että vektorit a=5i-2j ja b=3i+tj ovat yhdensuuntaiset. Millä parametrin arvolla vektorit ovat kohtisuorat?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe K09, tehtävä 3a, vektorit

Määritä vektoreiden a=2i+5j ja b=i-2j summavektori ja summavektorin suuntainen yksikkövektori.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe K07, tehtävä 5, kolmiot

Laske suorien x+y=1, x+y=6, x-3y=1 ja x-3y=-4 väliin jäävän alueen pinta-ala.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe S07, tehtävä 5, funktiot

Määritä ympyrän x^2+y^2+4x-2y+1=0 niiden tangenttien yhtälöt, jotka kulkevat pisten (1,3) kautta.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe S06, tehtävä 7, komiot

Nelikulmion muotoisen tontin kolme peräkkäistä kulmaa ovat mittausten mukaan 70°, 125° ja 110°; näiden välisten rajalinjojen pituudet ovat (samassa järjestyksessä) 88 metriä ja 120 metriä. Kuinka suuri on tontin neljäs kolma? Mitkä ovat tontin kahden muun sivun pituudet? Ilmoita pituudet metrin tarkkuudella.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,