Posts Tagged integraali

Yo-koe K08, tehtävä 3

a) Määritä derivaatta ja integraalifunktio funktiolle x^n, kun n=-4,-1,2

b) Laske funktion f(x)=(2+sin[x])/(2+cos[x]) derivaatta pisteessä x=pi/2

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Yo-koe S08, tehtävä 6

Suorakulmion kärkipisteet, ovat origossa, positiivisella x-akselilla, y-akselilla ja paraabelilla y=x^2. Missä suhteessa paraabeli jakaa suorakulmion pinta-alan?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Yo-koe S08, tehtävä 3

a) Laske int[0 pi](1+sin(x))dx.

b) Ratkaise yhtälö 4*x^3-5*x^2=2*x-3*x^3

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe K09, tehtävä 2

a) Laske [1 0]∫x^1/3dx.

b) Ratkaise yhtälö (e^x)^3=e^(x^2).

c) Mikä funktion integraalifunktio on 1/2*cos(2*x)?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Yo-koe S09, tehtävä 3b

Laske integraali (4/9 -1)∫1/(sqrt(x+5))dx.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Yo-koe K10, tehtävä 02

a) Laske integraali (1 0)∫(e^x+1)dx

b) Derivoi funktio x*sin(x)

c) Minkä luvun 2-kantainen logaritmi on 5?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Yo-koe S09, tehtävä 10

Laske käyrien y=e^x ja y=4-3e^(-x) väliin jäävän rajoitetun alueen pinta-ala. Anna vastauksena tarkka arvo ja kolmidesimaalinen likiarvo.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,