Posts Tagged jakauma

MAA6, Pyramidi 6 t.847 s.166(Tammi)

Mehutölkissä olevan mehun määrä noudattaa jakaumaa N(1.04l;(0.03l)^2). Millä todennäköisyydellä tölkissä on mehua vähemmän kuin yksi litra?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.845 s.166(Tammi)

Satunnaismuuttuja X noudattaa normaalijakaumaa, jonka keskiarvo on 115 ja keskihajonta 9.6. Määritä:
a)P(X<121)
b)P(X<101)
c)P(108<=X<118)

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA6, Tödennäköisyys, normaalijakauma

Mittaustulosten keskiarvo on 27,4g ja keskihajonta 1,8g. Tulokset noudattavat normaalijakaumaa. Millä keskiarvon suhteen symmetrisellä välillä on 38 % mittaustuloksista

Read the rest of this entry »

Tags: , ,