Posts Tagged kaava

KE4, Mooli (Otava) s81. t72

Kun magnesiumnauhaa poltetaan kaasuliekissä, magnesiumoksidin lisäksi voi syntyä magnesiumnitridiä Mg3N2, kun magnesium reagoi ilman typpikaasun kanssa. Jos lopputuotteiden joukkoon lisätään vettä, magnesiumnitridi hajoa magnesiumoksidiksi ja ammoniakiksi.

a) Kirjoita kaikkien näiden reaktioiden tasapainotetut reaktioyhtälöt.

b) Opiskelija poltti upokkaassa palan magnesiumia ja sai lopputuotteen massaksi 0.470g. Hän antoi muodostuneen lopputuotteen reagoida veden kanssa ja haihdutti lopulta ylimääräisen veden pois. Kun hän punnitsi kiinteän aineen uudelleen, sen massa oli 0.486g. Kuinka monta massaprosenttia mangnesiumnitridiä oli ollut alkuperäisen lopputuotteen joukossa?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE4, Mooli (Otava) s37. t29

Kirjoita tasapainotettu reaktioyhtälö, kun kupari reagoi typpihapon HNO3(aq) kanssa. Reaktiossa muodostuu veteen liukenevaa kuparinitraattia Cu(NO3)2, typpimonoksidikaasua NO ja vettä. Kuinka monta millilitraa typpihappoa, jonka konsentraatio on 0.200 mol/l, tarvitaan liuottamaan 1.25 gramman painoinen kuparinaula? Kuinka monta kuutiodesimetriä tässä reaktiossa muodostuu typpimonoksidikaasua(NTP-oloissa)?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.125

Kurkkupastilleissa käytettävä mentoli sisältää vain hiiltä, vetyä ja happea. Kun 0.1005 g grammaa mentolia poltettiin, syntyi 0.2829 g hiilidioksidia ja 0.1159 g vettä. Mikä on mentolin suhdekaava? Mikä on mentolin molekyylikaava, kun sen moolimassan tiedetään olevaan 156 g/mol?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.128

Kahvissa ja teessä esiintyvän alkaloidin, kofeiinin, moolimassa on 194g/mol. Kun 0.376g kofeiinia poltettiin, saatiin tuotteina 0.682g hiilidioksidia, 0.174 vettä ja 0.110g typpeä. Määritä kofeiinin molekyylikaava (Yo kevät 1992)

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.112

Näyte erästä suolaa sisältää 0.890 grammaa kaliumia, 1.18 gramma kromia ja 1.27 gramma happea. Mikä on suolan suhdekaava?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.124

Analyysin mukaan eräässä hedelmästä eristetyssä karboksyylihapossa on hiiltä 37.5%, vetyä 4.20% ja happea 58.3% (massaprosentteina). Yhdisteen suhteellinen molekyylimassa on 192.124. Määritä tämän yhdisteen suhdekaava ja molekyylikaava.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,