Posts Tagged Kemia

Galenos, tehtävä 1, s.456

a) Henkilö kulutti kävelytestissä happea minuutissa 24.5ml/kg muunnettuna normaaliolosuhteisiin (NTP). Kuinka paljon hän käytti energiaa testin aikana (16.5min), jos energia tuli yksinomaan glukoosin C6H12O6 (180.2 g/mol) palamisesta? Ideaalikaasun moolitilavuus on Vm=22.4 l/mol(NTP)

b) Kuinka kauan henkilön olisi käveltävä polttaakseen 125g rasvaa, jos energian tarve olisi 0.450kJ/kg min ja energia tulisi yksinomaan rasvan polttamisesta?

c) Tutki laskemalla, miten palamiseen tarvittavan hapen määrän käy, kun tutettu energia (kJ/kg min) pysyy samana tyypillinen rasva on glyseryylitristearaatti C57H110O6(M=891.5 g/mol)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Kemian kertauskurssi

En tiedä – en voi sanoa, että se on vaikea. Ei missään nimessä ole helppokaan. Tämäkin on vain tavallaan mitali. Ne kaikki tähän asti mitalit ovat tavallaan mitalit. YO-Kokeet ja pääsykokeet ovat paljon merkittävämmät mitalit.

Tags:

Galenos, tehtävä s.393

Veriplasman vetykarbonaatti pitoisuus on 25 mmol/l, kun pH on 7.4. Laske annettuja happovakioita käyttäen, mitkä ovat tällöin liuenneen hiilidioksidin, hiilihapon ja karbonaatti-ionin (CO32-) pitoisuudet.

v: Hiilidioksidi: 1.3 mmol/l
hiilihappo 0.0063 mmol/l
karbonaatti-ioni: 0.040 mmol/l

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Fosforihappoliuos, triprootinen protolyysi

Fosforihappo H3PO4 protolysoituu triproottisena eli kolmenarvoisena happona. Laske a) 0,50-
molaarisen ja b) 0,1-molaarisen fosforihappoliuoksen pH. Ka1 = 7,1·10-3 mol/dm3, Ka2 = 6,2·10-8
mol/dm3 ja Ka3 = 4,8·10-13 mol/dm3.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , , ,

KE7, Kemian kertauskurssi (Turun iltalukio) s3. t9

Virtsakiviä muodostuu, kun niukkaliukoisia suoloja muodostavien ionien pitoisuus virtsassa kasvaa liian suureksi. Yksi virtsakivityyppi on struviitti eli ammoniummagnesiumfosfaatti (NH4MgPO4), jota muodostuu erityisesti silloin, kun tulehduksen seurauksena tavallista suurempi osa virtsan ureasta[(NH2)2CO] hydrolisoituu ammoniakiksi (toisena tuotteena muodostuu hiilidioksidia). Ammoniummagnesiumfosfaatin liukoisuustulo Ks=2.5*10^-13 mol^3/l^3. Oletetaan, että vuorokautisen virtsanerityksen (1.00 l) yhteydessä eritty fosforia (alkuaineeksi laskettuna) 1,5g, magnesiumia (Mg2+) 0.12g ja ureaa 20.0 g.

a) Mikä on maksimimassa struviittia, joka voisi ylämainituista ainemääristä muodostua, olettaen että kaikki mainittu fosfori on peräisin fosfaatti-ioneista ja että kaikki urea voisi hajota ja vapautuva amonniaki jäisi liuokseen ammoniumioneina?  Kuinka suuren osuuden fosforin kokonaismäärästä struviitti tällöin sitoisi?

b) Käytännössä olosuhteet ja liuoksen koostumus vaikuttavat saostuvan suolan määrän ja niihin eri ionien rajapitoisuuksiin, joilla saostuminen alkaa. Esim. fosfaatti on virtsassa käytännössä lähes kokonaan protolysoituneena monovetyfosfaatiksi ja divetyfosfaatiksi (monovetyfosfaatin happovakion pKa on 11.8 ja divetyfosftaatin 6.9). Struviitin saostumisriski on suurimmillaan, kun virtsa on tulehduksen seurauksena 2.0*10^-5 mol/l.
(i) Laske kuinka suuri pitoisuus ammoniumionia liuoksessa voi korkeintaan olla niin, että struvittia ei saostu, kun magnesiumpitoisuus on 0.12g/l
(ii) Laske kuinka suuri osuus (5) liuenneesta ammoniakista on näissä olosuhteissa ammoniumionina, kun ammoniumionin happovakion pKa=9.25

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

KE7, Kemian kertauskurssi (Turun iltalukio) s2. t1

Esimerkkiksi vakoilijat ovat käyttäneet itsemurhatarkoituksessa sinihappoa eli vetysyanidia.

Vetysyanidi on huoneenlämpötilassa nestemäinen (kiehumispiste 26.5 astetta celsiusta), joten itsemurhakapseli on usein natrium- tai kaliumsyanidia. Laske vapautuvan vetysyanidin massa, kun nielaistaan 125mg:n KCN-kapseli, ja mahanesteen pH=1.92, ja tilavuus 0.38 litraa. Ka(HCN)=7.2*10^-10mol/l

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE4, Mooli (Otava) s130. t139

Kumin vulkanoinnissa yhtä isopreeniyksikköä (C5H8) kohti liitetään aina 4 rikkiatomia. Laske kuinka monta grammaa rikkiä tarvitaan, kun 1.0 gramma isopreeniä vulkanoidaan siten, että muodostuvassa kumissa 5% isopreeniyksiköistä muodostaa rikkisiltoja.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE4, Mooli (Otava) s81. t72

Kun magnesiumnauhaa poltetaan kaasuliekissä, magnesiumoksidin lisäksi voi syntyä magnesiumnitridiä Mg3N2, kun magnesium reagoi ilman typpikaasun kanssa. Jos lopputuotteiden joukkoon lisätään vettä, magnesiumnitridi hajoa magnesiumoksidiksi ja ammoniakiksi.

a) Kirjoita kaikkien näiden reaktioiden tasapainotetut reaktioyhtälöt.

b) Opiskelija poltti upokkaassa palan magnesiumia ja sai lopputuotteen massaksi 0.470g. Hän antoi muodostuneen lopputuotteen reagoida veden kanssa ja haihdutti lopulta ylimääräisen veden pois. Kun hän punnitsi kiinteän aineen uudelleen, sen massa oli 0.486g. Kuinka monta massaprosenttia mangnesiumnitridiä oli ollut alkuperäisen lopputuotteen joukossa?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE4, Mooli (Otava) s65. t57

Haluat kullata kengän, jonka pinta-ala on 3.2dm2. Mikä on pienin aika, joka tarvitaan kengän pinnoittamiseen, kun kultakerroksen paksuudeksi halutaan 0.013mm(kullan tiheys on 19.32kg/dm3)? Käytössä on kulta(III)kloridiliuosta ja puhdasta kultaa sekä virtalähde, josta saa 1.5A tasavirtaa. Piirrä kuva koejärjestelyistä.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

FY5 – Puskuriliuos

Tämä on, tavallaan, haastava aihe. Jään oman pohdinnan, ehkä auttaa.

Otin tästä tehtävä numero 3 (sivun alhaalla on harjoitustehtävät)

Laske puskuriliuoksen pH, kun liuos on valmistettu sekoittamalla 500 ml 0,10 M ammoniakkiliuosta ja 5,35 g ammoniumkloridia NH4Cl ja laimentamalla liuos 1,00 litraksi. pKa(NH4+) = 9,30

Samalla sivulla on vastaus ja lasku, tehty Hendersson-Hasselbalchin yhtälön avulla, ja lisätty: “Treenauksen vuoksi voi laskun laskea ihan tavallisena pH-laskunakin.”

Näinkin yritetään tehdä.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,