Posts Tagged keskiarvo

MAA6, Pyramidi 6 t.226 s.39(Tammi) (Yokoe K76, t6a)

Eräässä havaintosarjassa esiintyi n kertaa luku1, 2n kertaa luku 2 ja n kertaa luku 4. Laske havaintosarjan keskiarvo ja keskihajonta (tarkka arvo ja likiarvo kahdella desimaalilla)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.210 s.32(Tammi)

Laske lukujen 29,32,59,45,71,23,23,23 ja 55 keskiarvo, moodi ja mediaani.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.214 s.32(Tammi) (Yokoe K84, t4a)

Oppilaan todistuksen keskiarvo x on laskettu kymmenestä oppiaineesta. Jos hän nostaisi neljän oppiaineen arvosanaa, kutakin yhdellä numerolla, tulisi keskiarvoksi 8.0. Määritä x

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.211 s.32(Tammi)

Lukujen 3,5,2,7,x,4 ja 9 keskiarvo on 4. Määritä luku x.

Read the rest of this entry »

Tags: