Eräässä havaintosarjassa esiintyi n kertaa luku1, 2n kertaa luku 2 ja n kertaa luku 4. Laske havaintosarjan keskiarvo ja keskihajonta (tarkka arvo ja likiarvo kahdella desimaalilla)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,