Posts Tagged kiihtyvys

Normaaliputamiskiihtyvyys, analyysi

Taulukkokirjassa on ilmoitettu, että normaaliputoamiskiihtyvyys on 9.80665m/s^2.

Mitä on “normaali” ja mistä se tulee? (Itse muistan sen vakion kun 9.81m/s^2, mutta silti)

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY5, Tammi t.3-7 s.87(Tammi)

Umpinaisen kiekon keskiössä on ura, johon kierretään ohutta lankaa. Uran säde on 1.5cm(0.015m). Kun lankaan ripustettu punnus (massa m) päästettiin putoamaan, kiekko alkoi pyöriä ja sen kulmakiihtyvyys (a) mitattiin.

m/g a/(rad/s^2)
20 0.124
60 0.381
80 0.492
100 0.624
120 0.744

a) Määritä mittaustulosten avulla graafinen kiekon hitausmomentti.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,