Posts Tagged kvantti

FY8, Fysiikka (Tammi) T2-40

Kaasupurkausputken lähettämää säteilyä on tutkittu hilaspektrometrilla. Oheisissa kuviossa esitetään säteilyn intensiteetti aallonpituuden funktiona ja osa elohopea-atomin energiatasokaaviosta. Tutki, mitkä spektriviivoista A..E voivat olla peräisin Hg-atomin energiatilan muutoksista. Merkitse Hg-viivoja vastaavat siirtymät kaavioon.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T2-39, Yo koe S1991,9

Natriumatomilla on täysien pääkuorien ulkopuolella yksi elektroni. Näin ollen sitä voidaan tarkastella yksielektronisena vedyn kaltaisena atomina. Kuvassa on esitetty yksinkertaistettu osa natriumin energiatasokaaviota.

a) Natriumhöyryn atomeja pommitetaan purkaus putkessa elektroneilla. Kuinka suuri täytyy elektronin energian vähintään olla, jotta se pystyisi ionisoimaan perustilassa olevan natriumatomin?

b) Mitä energioita voi esiintyä putkesta tulevassa säteilyssä, jos pommitavien elektronien maksimienergia on 3.3eV?

c) Natriumille tunnusomaisen keltaisen valon aallonpituus on 589nm. Minkä siirtymän tuloksena tämä säteily syntyy? Piirrä kuvio, josta ilmenevät kohdissa a,b ja c tarkastellut siirtymät.

E/eV
5– -1.39
4– -1.53
3– -1.95
2– -3.04
1-perustila- -5.14

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Galenos, erotuskyky

Tehtävä, s.156

Mikä on elektronimikroskoopin erotuskyky?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-18

Fotoelektronin irrotustyö kaliumista on 2.24eV.

a) Laske, mikä on suurin aallon pituus, jolla fotoelektroni vielä irtoaa.

b) Mikä on fotoelektronin maksiminopeus, kun kaliumnäytettä valaistaan valolla, jonka aallonpituus on 436nm?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-8

Ihmisen silmä on herkin keltavihreälle valolle. Pienin energiamäärä, jonka silmä havaitsee valona on 10^-17j. Kuinka monta fotonia tarvitaan, jotta näköhavainto syntyy?

Read the rest of this entry »

Tags: ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-5

a) Röntgenin taajuus on 1.2*10^18Hz. Laske kvantin energia.

b) Radioaaltojen kvantin aallonpituus on 150m. Laske kvantin energia.

c) Fotonin energia on 1.8keV. Laske valon aallonpituus.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,