Posts Tagged lukuteoria

Yo-koe K10, tehtävä 12

Osoita, että muotoa p^2-1 oleva luku on jaollinen luvulla 12, kun p on alkuluku ja suurempi kuin 3.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Yo-koe S09, tehtävä 12

Parilliset luonnolliset luvut voidaan esittää muodossa 2p, p=0,1,2,3,…, ja parittomat 2*p+1, p=0,1,2,3,… Osoita tämän perusteella, että

a)Kahden parittoman luvun summa on parillinen ja

b)Kahden parittoman luvun tulo on pariton.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,