Posts Tagged Matikka

YO Koe, Maa

On mahdollista, että sain L pitkästä matikasta. Edelleen en ole 100% varma – ilmestynyt hauska psyykinen romahdus, kauhuissa pelkän katsomaan tulokset, enkä voi tehdä siihen mitään. Silti, mitalina – opettajan sanat: “Loistava suoritus, 59pt”. Tämä on itsestä hyvin tärkeä asia.

Päivity – on se L. Mahdollisesti laitoin ratkaisun väärään pinoon. Kuitenkin, koko 15 tehtävä on mahdotonta tehdä, mikäli 15a ei ole ratkaistu. Eli – se on se, L.. Weeeee!

PS: Edellinen tehtävä, Galenoksesta, on laskettu, ainakin B kohdassa väärin, mutta en pysty nyt korjamaan sen, muutenkin resurssit nolla tasolla. YO pääsy kokeet on vielä edessä. Olen hakenut Lääkikseen, Matikalle, Kemiaan ja Fysiikkaan. Katsotaan mitä tule.

Tags: ,

Maa, Yo-koe S09 t.15

Suoran ympyräpohjaisen katkaistun kartion korkeus on h ja pohjien säteet r1 ja r2, r1>r2.

a) Määritä pohjien suuntaisen leikkauksen pinta-ala a(z) korkeudella z->[0,h]

b) Laske int[h 0]a(z)dz

c) Miten eo.integraali liittyy katkaistuun kartion tilavuuteen?

d) Laske yllä esisttyä periaatetta soveltaen r-säteisen pallon tilavuus käyttämällä vaakasuoria tasoleikkauksia.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Galenos, tehtävä s.378

Paljonko huoneessa, jonka tilavuus on 50m^3, olevassa ilmassa on vettä, kun lämpötila on 20C, ja suhteellinen kosteus on 60%. Lämpötilassa 20C maksimikosteus on 17.3g/m^3.

v: 0.52kg

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Galenos, tehtävät s.375, 376

Hengität talvella -23.0 celsiusasteista kuivaa ilmaa, joka lämpiää isobaarisesti lämpötilaan 37C. Montako prosenttia ilman tilaavuus kasvaa, ellei vesihöyryä oteta huomioon?

v: noin 24%

Kuinka monta prosenttia on edellisessä tehtävässä kysytty ilman tilavuuden kasvu laskettuna annetun lämpötilakertoimen avulla? Miksi tulos hieman poikkeaa aikaisemmin saadusta arvosta?

v: 22.0%

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Galenos tehtävä, s.365

Kahdeksan hengen opiskelijaryhmä työskentelee seminaarihuoneessa, jossa hengitysilman tilavuus on 30m^3. Miten suuri prosenttiosuus huoneen ilmasta on kuuden tunnin jälkeen “yhteen kertaan hengitettyä”, jos huoneetta ei välillä tuuleteta? Oletetaan, että opiskelijat hengittävät 14 kertaa minuutissa ja 0.7litraa aina yhdellä hengityskerralla.

V: 94%

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Galenos, tehtävä sivulta 277 II

Nyt sama tehtävä, mutta tehty oikein, ei mitään sijoituksia – kunnon X, siis toimii, ainakin kun X on reaali (vaikka tämä onkin imaginaarinen leuka). Ja kuvat – sekä kirjasta että laskusta.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

MAA6, kokeen tehtävä

Eräässä tietokoneohjelmassa satunnaislukugeneraattori tuottaa satunnaisia reaalilukuja väliltä [0,1]. Millä todennäköisyydellä x^2+y^2<1, kun x ja y on tuotettu mainitulla generaattorilla?

Read the rest of this entry »

Tags: ,

MAA6, Pyramidi 6 t.847 s.166(Tammi)

Mehutölkissä olevan mehun määrä noudattaa jakaumaa N(1.04l;(0.03l)^2). Millä todennäköisyydellä tölkissä on mehua vähemmän kuin yksi litra?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.845 s.166(Tammi)

Satunnaismuuttuja X noudattaa normaalijakaumaa, jonka keskiarvo on 115 ja keskihajonta 9.6. Määritä:
a)P(X<121)
b)P(X<101)
c)P(108<=X<118)

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA 7, derivointi, II osa.

Jatkan tämä, perustelen derivointi sääntöjä, nyt yritän perustella että

(f*g)’=f’g+fg’

Read the rest of this entry »

Tags: ,