Posts Tagged Matikka

MAA6, Pyramidi 6 t.758 s.128(Tammi)

Noppa heitetään 10 kertaa. Mikä on todennäköisyys saada täsmälleen kolmella heitolla silmäluku viisi?

Read the rest of this entry »

Tags: ,

MAA 7, derivointi

Hyvin usein derivoimissa käytetään: (x^n)’=n*x^(n-1) ihmettelin – miksi, yritän johtaa tämä sääntö f'(x)=lim[x->x0](f(x)-f(x0))/(x-x0):stä.

Read the rest of this entry »

Tags: ,

MAA6, Pyramidi 6 t.532 s.74(Tammi)

Kuinka moneen erilaiseen jonoon pallot voidaan järjestää, kun kaikki pallot otetaan jonoon mukaan? Pallot ovat vääriä lukuun ottamatta samanlaiset. Palloja on

a) 2 punaista ja 1 sininen
b) 2 punaista ja 3 sinistä
c) 2 punaista, 3 sinistä ja 4 valkoista.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.509 s.61(Tammi)

Suomalaisten henkilötunnus on muotoa PPKKVVMNNT, jossa

PPKKVV=Syntymäaika; päivä, kuukausi ja kaksi viimeistä numeroa vuosiluvusta, etunollitettuina. Myös karkausvuoden päivä 29.2. voi olla henkilötunnuksessa syntymäpäivänä, esimerkiksi 290272.

M=Välimerkki; “+” 1800-luvulla syntyneilla, “-” 1900-luvulla syntyneillä, “A”(Iso A-kirjain) 2000-luvulla syntyvillä. (asetus)

NNN=Juokseva numero, etunollitettu, naisilla parillinen, miehillä pariton. Numerointi alkaa kakkosesta, eli 000 ja 001 eivät ole käytössä.

T= Tarkistusmerkki, joka määräytyy merkkijonon PPKKVVNNN perustella.

Kuinka monta henkilötunnusta oli käytettävissä vuonna 2000 syntyneille?

Read the rest of this entry »

Tags: ,

MAA6, Pyramidi 6 t.506 s.60(Tammi)

Kuinka monella tavalla voidaan oheinen kasvi piirtää kynää nostamatta, kun samaa viivaa pitkin ei saa kulkea uudestaan ja piirtäminen aloitetaan kukan terälehtien yhtymispisteestä?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.401 s.52(Tammi)

Olkoot A={0,1,2,3,4}, B={2,4,6,10,12},C={a,b,1,4} ja D={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}.

Tutki seuraavia väitettä ja päättele, ovatko ne oikein vai väärin.

a)2∈A
b)a∈B
c)b∈C
d)a∉C\D
e){1,3,5}⊂D
f)A⊂D
g)B⊂D
h)C⊂D
i)A∩B⊂C
j)A∩B⊂D
k)(C∩D)\A=∅
l)(A∪B)∩B⊂B

Read the rest of this entry »

Tags: ,

MAA6, Pyramidi 6 t.226 s.39(Tammi) (Yokoe K76, t6a)

Eräässä havaintosarjassa esiintyi n kertaa luku1, 2n kertaa luku 2 ja n kertaa luku 4. Laske havaintosarjan keskiarvo ja keskihajonta (tarkka arvo ja likiarvo kahdella desimaalilla)

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.210 s.32(Tammi)

Laske lukujen 29,32,59,45,71,23,23,23 ja 55 keskiarvo, moodi ja mediaani.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA6, Pyramidi 6 t.214 s.32(Tammi) (Yokoe K84, t4a)

Oppilaan todistuksen keskiarvo x on laskettu kymmenestä oppiaineesta. Jos hän nostaisi neljän oppiaineen arvosanaa, kutakin yhdellä numerolla, tulisi keskiarvoksi 8.0. Määritä x

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA7, toisen asten yhtälö.

MAA7 tunnilta, oma pohdinta.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,