b)Erään keraamisen suprajohteen koostumusta tutkittiin laboratoriossa 241Am-herätteisellä menetelmällä, jolloin saatiin kuvan röntgenfloresenssispektri. Päätetele oheisen taulukon avulla, mitä alkuaineita kyseinen suprajohde sisältää.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,