Posts Tagged polynomi

Yo-koe K09, tehtävä 11

Määritä kaikki positiiviset kokonaisluvut n, joille

(9*n^2+117*n+34)/(3*n+5) on myös positiivinen kokonaisluku.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Yo-koe S09, tehtävä 14

a) Osoita, että jokaiselle kolmannen asteen polynomille p(x) pätee

(0 2)∫p(x)dx=1/3[p(0)+4p(1)+p(2)]

b) Laske tämän avulla (0 2)∫(x^3+x^2+x+1)dx

c) Osoita, että kaava ei päde kaikille neljännen asteen polynomeille.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,