Posts Tagged prosentit

Galenos, tehtävä s.378

Paljonko huoneessa, jonka tilavuus on 50m^3, olevassa ilmassa on vettä, kun lämpötila on 20C, ja suhteellinen kosteus on 60%. Lämpötilassa 20C maksimikosteus on 17.3g/m^3.

v: 0.52kg

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Galenos, tehtävät s.375, 376

Hengität talvella -23.0 celsiusasteista kuivaa ilmaa, joka lämpiää isobaarisesti lämpötilaan 37C. Montako prosenttia ilman tilaavuus kasvaa, ellei vesihöyryä oteta huomioon?

v: noin 24%

Kuinka monta prosenttia on edellisessä tehtävässä kysytty ilman tilavuuden kasvu laskettuna annetun lämpötilakertoimen avulla? Miksi tulos hieman poikkeaa aikaisemmin saadusta arvosta?

v: 22.0%

Read the rest of this entry »

Tags: , , , ,

Yo-koe K09, tehtävä 3b

Kuinka monta prosenttia suurempi on neliön ympäri piirretyn ympyrän kehän pituus kuin neliön piirin pituus? Anna vastaus yhden desimaalin tarkkuudella.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe S05, tehtävä 3, prosentit

Asuinrakennuksesta saadut vuokrat ovat 12% pienemmät kuin ylläpitokustannukset. Kuinka monta prosenttia vuokria olisi korotettava, jotta ne tulisivat 10% suuremmiksi kuin ylläpitokustannukset, jotka samanaikaisesti kohoavat 4%?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe S07, tehtävä 4, prosentit

Tuotteen hintaa korotettiin p prosenttia, jolloin menekki väheni. Tämän johdosta hinta päätettiin alentaa takaisin alkuperäiseksi. Kuinka monta prosenttia korotetusta hinnasta alennus oli?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe K06, tehtävä 4, prosentit

Kesämokin rakentaminen tuli 25% arvioitua kalliimmaksi. Rakennustarvikkeet olivat 19% ja muut kustannukset 28% arvioitua kalliimpia. Mikä oli rakennustarvikkeiden arvioitu osuus ja mikä lopullinen osuus kokonaiskustannuksista?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,