Veriplasman vetykarbonaatti pitoisuus on 25 mmol/l, kun pH on 7.4. Laske annettuja happovakioita käyttäen, mitkä ovat tällöin liuenneen hiilidioksidin, hiilihapon ja karbonaatti-ionin (CO32-) pitoisuudet.

v: Hiilidioksidi: 1.3 mmol/l
hiilihappo 0.0063 mmol/l
karbonaatti-ioni: 0.040 mmol/l

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,