Posts Tagged sähkö

KE4, Mooli (Otava) s62. t42(Yo S2000)

Käytettävissäsi on hopealanaa, kuparilankaa, sinkki levy ja lyijylevy. Lisäksi saatavilla ovat seuraavien yhdisteiden 0.1M vesiliuokset: Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3 ja Pb(NO3)2. Mitä näistä aineista käytät, kun tarkoituksesi on rakentaa mahdollisimman tehokas (suurin jännite) galvaaninen sähkökenno? Perustele. Laadi tässä kennossa tapahtuvien kemiallisten reaktioiden yhtälöt ja esitä piirroksen avulla kennon rakenne.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-40

Kun valo, jonka aallonpituus on 611nm, osuu valokennon, tarvitaan 0.31V:n pysäytysjännite estämään irronneiden elektronien pääsy anodille.

a) Laske katodilta irtoavien elektronien de Broglie -aallonpituus.

b) Kuinka suuri pysäytysjännite tarvitaan käytettäessä 489nm:n valoa?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Galenos, Solun sähköiset ominaisuukset

Tehtävä s.131

a)Verinäytteestä mitatun kaliumionipitoisuuden havaittiin olevan koholla: [K+]ser=7.10mmol/l. Kudosnesteen ja seerumin kaliumionipitoisuuksien suhde oli sama kuin normaalitilassa, mutta solunsisäiset ionipitoisuudet sydänlihassolussa säilyivät muuttumattomina. Laske sydänlihasolukalvon lepopotentiaali.

b) Onko rytmihäiriöriski kasvanut?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,