Posts Tagged sähköpari

KE4, Mooli (Otava) s62. t42(Yo S2000)

Käytettävissäsi on hopealanaa, kuparilankaa, sinkki levy ja lyijylevy. Lisäksi saatavilla ovat seuraavien yhdisteiden 0.1M vesiliuokset: Cu(NO3)2, Zn(NO3)2, AgNO3 ja Pb(NO3)2. Mitä näistä aineista käytät, kun tarkoituksesi on rakentaa mahdollisimman tehokas (suurin jännite) galvaaninen sähkökenno? Perustele. Laadi tässä kennossa tapahtuvien kemiallisten reaktioiden yhtälöt ja esitä piirroksen avulla kennon rakenne.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

KE4, Mooli (Otava) s62. t39

Sähköparin kennokaavio on Zn(s)|Zn2+(aq)||Ag+(aq)|Ag(s)

a) Kumpi elektrodi on positiivinen?

b) Mihin suuntaan elektronit liikkuvat ulkoista johdinta pitkin?

c) Piirrä kuva sähköparistosta.

d) Kirjoita elektrodireaktiot, kokonaisreaktio ja laske parin lähdejännite.

Read the rest of this entry »

Tags: ,