Posts Tagged SMILES

KE4, Mooli (Otava) s130. t139

Kumin vulkanoinnissa yhtä isopreeniyksikköä (C5H8) kohti liitetään aina 4 rikkiatomia. Laske kuinka monta grammaa rikkiä tarvitaan, kun 1.0 gramma isopreeniä vulkanoidaan siten, että muodostuvassa kumissa 5% isopreeniyksiköistä muodostaa rikkisiltoja.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.137

Laadi rakennekaavat kaikille niille yhdisteille, joiden molekyylikaavat ovat C3H8O ja C3H9N, sekä nimeä ne.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.135

a) Piirrä kaksi eri funktioisomeeria kullekin seuraavista yhdisteistä: C2H6O, C3H6O ja C5H10.

b) Mihin yhdisteluokkaan eri isomeerit kuuluvat?

c) Nimeä kaikki yhdisteet.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.153

Mikä on hiiliatomien välinen sidoskulma molekyylissä CH3CHCH2?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

C7H16 isomeerit

C7H16 isomeerit, tikkukaavat ja nimet.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,