Posts Tagged suhdekaava

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.125

Kurkkupastilleissa käytettävä mentoli sisältää vain hiiltä, vetyä ja happea. Kun 0.1005 g grammaa mentolia poltettiin, syntyi 0.2829 g hiilidioksidia ja 0.1159 g vettä. Mikä on mentolin suhdekaava? Mikä on mentolin molekyylikaava, kun sen moolimassan tiedetään olevaan 156 g/mol?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.128

Kahvissa ja teessä esiintyvän alkaloidin, kofeiinin, moolimassa on 194g/mol. Kun 0.376g kofeiinia poltettiin, saatiin tuotteina 0.682g hiilidioksidia, 0.174 vettä ja 0.110g typpeä. Määritä kofeiinin molekyylikaava (Yo kevät 1992)

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.112

Näyte erästä suolaa sisältää 0.890 grammaa kaliumia, 1.18 gramma kromia ja 1.27 gramma happea. Mikä on suolan suhdekaava?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

KE2, Mooli 2(Otava 2007) T.124

Analyysin mukaan eräässä hedelmästä eristetyssä karboksyylihapossa on hiiltä 37.5%, vetyä 4.20% ja happea 58.3% (massaprosentteina). Yhdisteen suhteellinen molekyylimassa on 192.124. Määritä tämän yhdisteen suhdekaava ja molekyylikaava.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,