Posts Tagged todennäköisyys

MAA6, kokeen tehtävä

Eräässä tietokoneohjelmassa satunnaislukugeneraattori tuottaa satunnaisia reaalilukuja väliltä [0,1]. Millä todennäköisyydellä x^2+y^2<1, kun x ja y on tuotettu mainitulla generaattorilla?

Read the rest of this entry »

Tags: ,

Yo-koe K08, tehtävä 5

CD-levyllä on viisi kappaletta, ja henkilö kuuntelee levyn päivittäin yhden viikon aikana siten, että hän asettaa soittimen toistamaan kappaleet satunaisessa järjestyksessä. Millä todennäköisyydellä kappaleet tulevat ainakin kerran kuunnelluiksi siinä järjestyksessä, jossa ne ovat levyllä?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Yo-koe K09, tehtävä 6

Tehdas valmistaa hehkulamppuja siten, että kone A valmistaa 60 prosenttia, kone B 30 prosenttia ja kone C 10 prosenttia hehkulampuista. Koneen A viallisten hehkulamppujen määrä on 2 prosenttia, koneen B 3 prosenttia ja koneen C 4 prosenttia.

a) Mikä on todennäköisyys, että tehtaan valmistama lamppu on viallinen?

b) Tehtaan valmistama viallinen lamppu valitaan umpimähkään. Millä todennäköisyydellä se on C valmistama?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Yo-koe S09, tehtävä 7

A,B,C ja D aikovat jakaa keskenään korillisen omenoita siten, että kukin vuorollaan ottaa aina yhden omenan. Korissa olevien omenoiden lukumäärää ei tiedetä. A ehdottaa vedonlyöntiä: jos jokaiselle tulee yhtä monta omenaa, A maksaa kolmelle muulle kullekin 50 euroa. Muussa tapauksessa kukin kolmesta maksaa A:lle 25 euroa. Laske A:n saaman rahamäärän odotusarvo.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA6, Tödennäköisyys, normaalijakauma

Mittaustulosten keskiarvo on 27,4g ja keskihajonta 1,8g. Tulokset noudattavat normaalijakaumaa. Millä keskiarvon suhteen symmetrisellä välillä on 38 % mittaustuloksista

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Todennäköisyys

Tässä on matikan todennäköisyyteen liittyvä työ.

Tehtävä kokeesta:

Arpajaisissa on 50 arpaa, joista 10 on voittoarpaa. Ensimmäinen ostaja ostaa kolmee arpaa. Millä todennäköisyydellä hän saa A) vähintään yhden voiton, B) kolme voitoa?

Artikkelissa sekä ratkaisu että siihen liittyvä flashkoe.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,