Posts Tagged valo

Galenos, tehtävä s.315

Auringon läpimitta on 1.392Gm ja sen keskietäisyys maasta on 146.46Gm. Laske auringon luminanssista keskitaivaalla La=1.6*10^9cd/m2 sen valovoima sekä valaistus säteitä vastaan kohtisuoraan olevalla pinnalla maassa.

v: I=0.2*10^28cd ja E=1.7Mlx

HUOM: Kirjassa on virhe, oikeat vastaukset – I=2,4 x 10^27 cd ja E=110 klx (lähde)

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

FY8, Fysiikka (Tammi) T1-40

Kun valo, jonka aallonpituus on 611nm, osuu valokennon, tarvitaan 0.31V:n pysäytysjännite estämään irronneiden elektronien pääsy anodille.

a) Laske katodilta irtoavien elektronien de Broglie -aallonpituus.

b) Kuinka suuri pysäytysjännite tarvitaan käytettäessä 489nm:n valoa?

Read the rest of this entry »

Tags: , ,