Posts Tagged vastus

Fy6, Kirchoff laki yms.

Fy6 tuntuu välillä hiukan helpolta, itse olen sähkömies, sähkövaraukset ovat vieras juttu minulle, mutta vastukset, jännite jne ei.

Tuloksena on se, että en välttämätä käy kurssilla, enkä tee mitään kotiläksyjä, olen kuitenkin päättänyt itse keksimaan kytkentä ja laskea siitä… jotain.

Tuloksen voi tarkistaa simulointi ohjelmalla.

Mikä on virta “I?” kohdalla? (Piirroksessa on käytetty yhdysvaltojen merkintä, R1,R2 ja R3 ovat vastukset, V1 ja V2 ovat tasajännitelähteet.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Fysiikan Yo-koe S88, tehtävä 5 [S1988,5]

Kolme vastusta on kytketty sarjaan tasavirtalähteeseen. Vastusten resistanssit ovat 10.8kOhm, 49.7kOhm ja 53.2kOhm, ja virtalähteen napajännite on 2.50V (virtalähteen sisäinen resistanssi on pieni)

a) Laske vastuksen, jonka resistanssi on 10.8kOhm, päiden välinen jännite.

b) Volttimittarilla, jonka sisäinen resistanssi on 10.0kOhm, mitataan kyseisen vastuksen päiden välinen jännite. Mikä on volttimittarin lukema?

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,