Posts Tagged vektori

Yo-koe K10, tehtävä 5

Vektoreiden a ja b summa on vektori 4*i+j ja niiden piste tulo on a·b=4. Vektori b on yhdensuuntainen vektorin i kanssa. Määritä vektorit a ja b

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe S07, tehtävä 3, vektorit

Kolmiossa ABC on AB=2.2i+7.3j ja AC=5.9i-2.1j. a)Määritä kolmanteen sivuun liittyvä vektori BC. b) Osoita, että BC on kolmion pisin sivu. c) Määritä kulman BAC suuruus pistetulon (skalaaritulon) avulla 0.1 asteen tarkkuudella.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe K08, tehtävä 6, vektorit

Määritä parametri t siten, että vektorit a=5i-2j ja b=3i+tj ovat yhdensuuntaiset. Millä parametrin arvolla vektorit ovat kohtisuorat?

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

MAA14 Yo-koe K09, tehtävä 3a, vektorit

Määritä vektoreiden a=2i+5j ja b=i-2j summavektori ja summavektorin suuntainen yksikkövektori.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,

Vektorit, AB=OB-OA (ei OA-OB)

Miksi BA, ei AB. Tätä voi hahmotta itselle seuraavalla tavalla

Read the rest of this entry »

Tags:

MAA14 Yo-koe K07, tehtävä 4, vektorit

Määritä jokin pisteiden A=(2,3,6) ja B=(4,-7,-3) kautta kulkevan suoran suuntavektori ja muodosta suoran parametriesitys. Määritä suoran ja xy-tason leikkauspiste.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe S08, tehtävä 11, vektorit

Vektorit OA=a(≠0) ja OB=b toteuttavat ehdon a·a=2a·b. Osoita, että kolmio OAB on tasakylkinen.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe S09, tehtävä 5, vektorit

Olkoot A=(2,3,1), B=(-5,7,2) ja C=(1,5,3) kolmiulotteisen avaruuden pisteitä. Laske AB+BC+CA

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe K07, tehtävä 9, vektorit

Laske kuution avaruuslävistäjän AG ja sivutahkon lävistäjän AC suuntien välinen kulma 0.1 asteen tarkkuudella. Laske edelleen avaruuslävistäjän AG ja sivutahkon lävistäjän BD suuntien välinen kulma.

Read the rest of this entry »

Tags: , ,

MAA14 Yo-koe S06, tehtävä 4, vektorit

Jaa vektori i+7j vektoreiden a=2i+3j ja b=-7i+6j suuntaisiin komponentteihin.

Read the rest of this entry »

Tags: , , ,